Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Năng lực nội tại

Tầm nhìn:
Phú Long trong 05 năm tới trở thành trở thành một trong những nhà sản xuất vật liệu xây dựng không nung hàng đầu tại Việt Nam.

Sứ mệnh:
Phú Long đồng hành cùng khách hàng góp phần chống biến đổi khí hậu

Năng lực nội tại:
* Qui mô nhà xưởng: 6 ha.
* Khả năng chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào: nhiều mỏ nguyên liệu lâu dài* Dây chuyền thiết bị sản xuất đồng bộ, hoàn chỉnh, hiện đại.


* Hệ thống phương tiện vận tải hiện đại: hàng chục xe chuyên dụng.