Gucci

Khách hàng chen lấn vào kho đồ hiệu Gucci Milano vì tò mò

Cố xếp hàng, xô đẩy để vào trong bằng được, song nhiều người đã ra về tay không sau khi “xem cho biết” hàng hiệu. Khách mua buôn cũng không còn nhiều.

Sau khi túc tắc bán dần cho khách quen từ mấy ngày trước, sáng 15/8, Công ty

Xem thêm